Azonnali hatályú felmondás

Radikális munkaviszony megszüntetési forma, amit a munkavállaló és a munkáltató is gyakorolhat. Hivatalos elnevezése “rendkívüli felmondás”-ról “azonnali hatályú felmondás”-ra változott.

 Jellemzően akkor van lehetőség erre a felmondási formára, amikor valamelyik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. Azonnali hatályú felmondás abban az esetben is közölhető, ha akár a munkavállaló, akár a munkáltató a munkát jelentősen megnehezítő magatartást tanúsít. Meg kell említeni azt is, hogy a felek a munkaviszonyt a próbaidő alatt azonnali hatályú felmondással megszüntethetik indokolás nélkül. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, mikor a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt szünteti meg.

Fontos, hogy a felmondást kötelező megfelelő indokolással alátámasztani. Az indokolásnak alaposnak és részletesnek kell lennie, amely egyértelmű és pontos magyarázatot ad, hogy a munkaviszony megszüntetésére milyen indokból került sor. (pontosabban: valós, világos és okszerű legyen az indokolás). Fontos megemlíteni, hogy a felmondás közlésének pillanatában megszűnik a munkaviszony, vagyis nincsen felmondási idő.

Tipikus esetei:

Ide tartozik a munkáltató részéről, ha akár hónapokon keresztül nem fizet munkabért, nem tesz eleget a foglalkoztatási kötelezettségének, vagy hosszú távon keresztül nem biztosítja a munkavégzéshez szükséges eszközöket. Ezen esetekben a munkavállaló élhet az azonnali hatályú felmondás jogával.

A munkavállalóval szemben a munkáltató pedig olyan esetekben alkalmazhatja az azonnali hatályú felmondást, ha például a munkavállaló súlyos etikai szabályszegést követ el, vagy alkoholtól befolyásolt állapotban jelenik meg munkavégzésre, hosszabb ideje nem jelenik alapos ok nélkül a munkahelyén.

A munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezménye, hogy a munkavállalót olyan helyzetbe kell hozni, mintha a munkáltató szüntette volna meg munkajogviszonyát felmondással, tehát megilleti a munkavállalót felmentési időre járó távolléti díja és végkielégítése is. A kialakult bírói gyakorlat szerint abban az esetben, ha a munkáltató az azonnali hatályú felmondás indokát nem fogadja el, illetőleg annak jogszerűségét más okból vitatja, az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazása iránt a munkavállalónak peres eljárást kell indítania, melynek során az azonnali hatályú felmondás jogszerűségének bizonyítási kötelezettsége Őt terheli.

Hasonló bejegyzések

Close Menu

§

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlapon felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.