Végkielégítés

A végkielégítés illeti meg a munkavállalót akkor, ha

 • munkaviszonya a munkáltató felmondása,
 • a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy jogviszonyváltás miatt szűnik meg,
 • valamint, ha a munkavállaló a munkaviszonyát felmondással arra hivatkozva szünteti meg, hogy a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna
 • végezetül, ha a munkavállaló mondja fel azonnali hatállyal munkaviszonyát, és ezen azonnali hatályú felmondás jogszerű.

A jelenleg hatályos törvények szerint tehát, ezekben az esetekben illeti meg a munkavállalókat végkielégítés.

A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a munkaviszony meghatározott tartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve

a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,

b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladótartamát.

Nem jár végkielégítés a munkavállalónak akkor, ha:

 • a felmondás közlésének időpontjában nyugdíjasnak minősül,
 • a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül,
 • a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, vagy
 • a felmondás indoka a munkavállaló a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

A végkielégítés mértéke a következőképpen alakul:

 • legalább 3 év esetén egyhavi,
 • legalább 5 év esetén kéthavi,
 • legalább 10 év esetén háromhavi,
 • legalább 15 év esetén négyhavi,
 • legalább 20 év esetén öthavi,
 • legalább 25 év esetén hathavi távolléti díj összege.

A végkielégítés mértéke

a) 3, 5 év esetében egyhavi,

b) 10, 15 év esetében kéthavi,

c) 20, 25 év esetében háromhavi

távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony a fentiek szerint meghatározott módon (munkaviszonya a munkáltató felmondása,a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy jogviszonyváltás miatt szűnik meg),  és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Ezek az összegek ráadásul a Munka Törvénykönyve szerint meghatározott módon tovább emelhetők akkor, ha a munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg.

Hasonló bejegyzések

Close Menu

§

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlapon felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.